Đồ chơi Canpol

Thương hiệu Canpol được thành lập năm 1990, là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm dành cho mẹ và bé lớn nhất tại Ba Lan. Canpol đã có 450 loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tại các nước như Anh, Nga, Hungary, Ireland, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Cộng hoà Séc, Latvia, Belarus, Ukraina, Estonia, Silvenia, Slovakia, Romania, Georgia, Malta, Moldavia, Arm. Các sản phẩm của Canpol có độ an toàn cao, không gây nguy hại đối với trẻ vì đã trải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt từng sản phẩm. Vì vậy, sau hơn 20 năm phát triển, Canpol đã nhận được các giải thưởng cao quý và được đánh giá rất cao bởi các tổ chức và tạp chí danh tiếng như Consumer Laurel, Business Gazelle, Forbes.
v
v

Độ tuổi: Từ 9 tháng

215,000đ

Độ tuổi: Từ 9 tháng

350,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

65,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

199,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

65,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

75,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

60,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

85,000đ

Độ tuổi: Từ 9 tháng

215,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

90,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

110,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

135,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

1,250,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

99,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

60,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

1,370,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

890,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

890,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

650,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

95,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

45,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

95,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

65,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

45,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

890,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

105,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

485,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

250,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

650,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

90,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

490,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

430,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

145,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

890,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

105,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

450,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

80,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

265,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

50,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

550,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

890,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

199,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

45,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

55,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

85,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

890,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

60,000đ

Độ tuổi: Từ 0 tháng

50,000đ

Độ tuổi: Từ 3 tháng

40,000đ

Bộ lọc

Bản quyền © 2015 thuộc về Kids Center Vietnam
Đang trực tuyến: - Lượt truy cập: