Đồ chơi Gears! Gears! Gears!

Không có sản phẩm phù hợp theo "từ khóa" tìm kiếm của Bạn. Bạn có thể thử lại với từ khóa gợi ý của chúng tôi hoặc tìm kiếm sản phẩm trong các danh mục.

Nếu không tìm thấy sản phẩm mong muốn, vui lòng gọi điện cho chúng tôi.

Chúng tôi có hỗ trợ đặt hàng qua điện thoại, vui lòng liên hệ: (028) 6676 2293

Đồ chơi Gears! Gears! Gears!
Đồ chơi Gears! Gears! Gears! là một đồ chơi giáo dục được phát triển bởi Learning Resources®, lấy ý tưởng là các bánh răng chuyển động, đây là một đồ chơi giáo dục STEM (Siceince, technology, Engineering & Math) cho trẻ. Học cụ đồ chơi này đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế như: Dr. Toy's, Best Classic Toys (2011); Practical Pre-School GOLD Awards (2001) – UK; Early Childhood News, Directors’ Choice Awards (1998); Oppenheim Toy Portfolio Gold Seal, Best Toy Award (1998); National Parenting Publication Awards (NAPPA) Honors (1997); Good Toy Guide Award (1997) – UK; Dr. Toy's, Best Classic Toys(2011)

Tags: đồ chơi bánh răng truyền động 3D; đồ chơi phát triển STEM mầm non

Bản quyền © 2015 thuộc về Kids Center Vietnam
Đang trực tuyến: - Lượt truy cập: