Đồ chơi toán học mầm non

v
v
Cờ “10” AMO-10

Độ tuổi: Từ 7 tuổi

58.000đ

Đồ chơi toán học mầm non
Thông qua chơi trẻ sẽ học được những khái niệm cơ bản liên quan đến toán học như hình học không gian, số học & đại số, đo lường, phân tích dữ liệu. Đồ chơi phát triển toán học mầm non giúp trẻ tiếp cận những kiến thức toán học một cách nhẹ nhàng.

Tags: đồ chơi góc toán; góc toán mầm non

Bản quyền © 2015 thuộc về Kids Center Vietnam
Đang trực tuyến: - Lượt truy cập: